Phoenix Legend – Phượng Hoàng cất cánh

Từ chiến lược đầu tư táo bạo tới định nghĩa mới về bất động sản nghệ thuật, Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences là câu chuyện được viết lên từ những dấu chân tiên phong cùng đôi bàn tay kiến tạo.